Jakub Dvorský

Jakub Dvorský

predseda
Jakub je hlavou nášho združenia, rád cestuje nielen po Slovensku, ale hlavne po cudzine, kde získava kontakty od skúsených partnerov v zahraničí a spolu vymýšľajú nové témy na spoločné projekty.

Moju prácu v neziskovom sektore som začal v roku 2013 ako dobrovoľník pre britskú neziskovú organizáciu Grampus Heritage, kde som aktívne pracoval na rôznych projektoch súvisiacich s vidiekom a kultúrou v európskych krajinách a v Afrike. Od roku 2015 som sa stal spoluzakladateľom a riaditeľom neziskovej organizácie Lišov Múzeum (SK).

Cieľom mojej súčasnej práce je aktívne pôsobiť vo vidieckych oblastiach prostredníctvom praktických aktivít a školení v oblasti rozvoja vidieka a vedenia európskych projektov (Erasmus+, H-2020). Od roku 2017 som členom Vidieckeho parlamentu na Slovensku. Od roku 2019 som ambasádorom cestovného ruchu pre región Hont, južná časť Slovenska. V tom istom roku som sa stal predsedom Vidieckeho parlamentu mladých na Slovensku. Od roku 2022 som zástupcom starostu a poslancom v obci Lišov.