O nás

O nás

Víta vás Vidiecky parlament mladých na Slovensku!

Členovia predsedníctva OZ VPMS majú viac ako 10-ročné praktické skúsenosti s podporou integrovaného rozvoja vidieka, rozsiahlu sieť partnerov vo vidieckom regióne a odborné znalosti v týchto relevantných oblastiach: alternatívne financovanie inovácií, šírenie a komunikácia výsledkov, analýza politiky EÚ, kontakty so zainteresovanými stranami v oblasti inovácií, vývoj návrhov a implementácia štrukturálnych fondov a hodnotenie programov, implementácia projektov H2020 a ERASMUS+.


Čo ponúkame

Diskusné fórum: Poskytujeme platformu pre otvorenú diskusiu o témach týkajúcich sa vidieckeho života, rozvoja komunít a udržateľnosti.

Inovácie a projekty: Podporujeme a inkubujeme inovatívne projekty, ktoré prispievajú k rozvoju vidieckych oblastí a zlepšujú životné podmienky.

Vzdelávanie a spolupráca: Organizujeme vzdelávacie podujatia a podporujeme spoluprácu medzi mladými ľuďmi, aby získali potrebné schopnosti a znalosti pre aktívny prístup k vidieckemu životu.

Hlas mládeže: Zastupujeme hlas mladých ľudí vo vidieckych otázkach a pomáhame im získať adekvátne miesto v rozhodovacích procesoch. 


Spojte sa s nami

Ak máte vášeň pre vidiek a túžite prispieť k jeho lepšej budúcnosti, pridajte sa k nám! Spoločne môžeme vytvoriť inkluzívne a prosperujúce vidiecke prostredie, ktoré bude domovom pre súčasné aj budúce generácie.

Spolu tvorme budúcnosť vidieka - kontaktujte nás alebo navštívte naše sociálne siete pre viac informácií a príležitostí, ako sa zapojiť.


Náš tím

Toto sú naši členovia

Jakub Dvorský

Predseda

Jakub je hlavou nášho združenia, rád cestuje nielen po Slovensku, ale hlavne po cudzine, kde získava kontakty od skúsených partnerov v zahraničí a spolu vymýšľajú nové témy na spoločné projekty.

Monika Slaninová

Podpredsedníčka

Monika je dôležitou komunikačnou osobou organizácie smerom k vidieckym školám, obciam a vidieckym občianskym združeniam, a zároveň zastáva pozíciu manažérky Europe Direct Banskobystrický región a je ambasádorkou iniciatívy European Citizens.

Evelína Trubiansky

Členka

Evelína má na starosti hlavne aktivity v rámci Europe Direct centra, kde okrem iného navštevuje školy s prednáškami o EÚ. Tiež pracuje ako pracovník s mládežou v rámci programu Erasmus+.

Magdaléna Čurillová

Účtovníčka

Magdalénka je strážkyňou financií vo VPMS. Cez ňu ide každý cent a zmluva.Tiež je vysielaná do zahraničia ako expert na tému sociálnych podnikov.

Martin Honko

Člen

Maťo je mentorom v oblasti miestnych politík a reprezentuje nás aj v zahraničí na rôznych fórach. Je to náš vtipálek:-)

Samuel Šadlák

Člen

Samko je náš junior, ktorý sa aktívne zapája do chodu organizácie, či už svojou odbornou znalosťou v oblati IT alebo ako mládežník na rôznych akciách.

Sára Hana Slaninová

Členka

Sára je dobrovoľníkom, aktívnou mládežníčkou, ktorá plní rôzne zadania a rada pomôže s čím treba. Zúčastňuje sa aj medzinárodných aktivít, kde nás úspešne reprezentuje.

Alexandra Honková

Členka

Saša je naša edukátorka, pracovníčka s mládežou a team líderka.

Róbert Palider

Člen

Robo v našom združení zastupuje hlas mladých farmárov a je styčnou osobou na spoločné akcie medzi VPMS a ASYF.

Katarína Turanová

Člen

Katka je naša mládežníčka, aktivistka. Reprezentovala VPMS na viacerých medzinárodných projektoch, zaujíma sa o dianie na vidieku hlavne v práci s mládežou a prispieva svojimi postrehmi pri rôznych aktivitách, či projektoch.