Martin Honko

Martin Honko

člen
Maťo je mentorom v oblasti miestnych politík a reprezentuje nás aj v zahraničí na rôznych fórach. Je to náš vtipálek:-)

K spolupráci s Vidieckym parlamentom mladých na Slovensku som sa dostal v roku 2021. Zúčastnil som sa projektov Erasmus+ v zahraničí s cieľom uchovávania a odovzdávania historického bohatstva mladým. Ako účastník konferencie „Latvian Rural Forum“ v Lotyšsku som nadviazal kontakty s European Youth Village program v Rumunsku, ktorého súčasťou je aj náš mládežnícky parlament.

Vďaka dlhoročnému pôsobeniu v zahraničí som získal komplexnejší obraz o možnostiach rozvoja vidieka.

Ako poslanec obecného zastupiteľstva a zástupca starostu obce Podbrezová by som rád odovzdal nadobudnuté skúsenosti a poznatky mladým ľuďom a aktívne ich zapojil do spoločenského diania v našej obci.