Samuel Šadlák

Samuel Šadlák

člen
Samko je náš junior, ktorý sa aktívne zapája do chodu organizácie, či už svojou odbornou znalosťou v oblati IT alebo ako mládežník na rôznych akciách.

Študujem na strednej priemyselnej škole Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici. Vďaka vidieckemu parlamentu mladých som sa mohol zúčastniť viacerých Erasmus+ projektov a mal som možnosť vycestovať aj do zahraničia. 

Mojou hlavnou úlohou v organizácii sú najmä technické veci ako napríklad správa webových stránok alebo sociálnych sietí.