GroundUp Fostering Rural Youth Participation in the EU Agenda

Od komunitne vedeného miestneho rozvoja, LEADER a miestneho participatívneho rozpočtu k európskej občianskej iniciatíve.

V dňoch 18.6.2024 – 20.6.2024 sme sa zúčastnili v rámci projektu GroundUp na konferencii v Poľsku v mestečku Lobudzice. Na tomto projekte participuje viacero krajín Európskej únie. Za Slovensko je v rámci projektu ako jediný zástupca naše OZ VPMS a bolo nám cťou reprezentovať našu malú krajinu na tejto konferencii.

Príchod bol naplánovaný na popoludňajšie hodiny 18.6.2024. Členovia našej výpravy Evka Honková a Martin Honko boli na mieste, kde sme boli ubytovaní úplne prví. Ubytovanie bolo v kempe novovybudovanom, otvorenom len 3 mesiace. V každej z moderných chatiek bývali po 4 ľudia, číže 2 krajiny , čo bolo super, keďže aj v rámci voľného času sme mohli nadviazať kontakty s ľuďmi z rôznych kútov Európy. Prvé stretnutie sme mali v otvorenej jedálni, kde sme sa pri výbornom obede pozoznamovali s ostatnými účastníkmi. Po obede bol voľný program, ktorý sme využili na preskúmanie okolia, keďže areál je vybudovaný uprostred lesa a pri nádhernom jazere. O 20-tej sme sa všetci účastníci stretli na večeri a v rámci voľných debát sme si vymieňali skúsenosti z rôznych oblastí.

Dňa 19.6.2024 sme sa zúčastnili samotnej konferencie, na ktorej sa okrem ľudí v rámci projektu GroundUp zúčastnili aj študenti okolitých stredných škôl ako aj politické špičky nielen mieste, ale aj kraja a dokonca aj tajomník z  ministerstva pre rozvoj vidieka. Na konferencii sa preberali výsledky volieb do Európskeho parlamentu a hlavne nízka účasť mladých ľudí v týchto voľbách. Viac-menej všetci partneri sme sa zhodli na tom, že naprieč celou Európskou úniou je problém účasti mladých ľudí vo voľbách. Otázka pre kompetentných vystala ako riešiť túto situáciu. Mladí ľudia, ktorí sa zúčastnili konferencie boli sklamaní z toho, že väčšinu kandidátov do EP ani nepoznali, a preto by bolo pre nich lepšie, pokiaľ by sa viac využívali sociálne siete. V rámci debaty, ktorá sa pekne rozvíjala,  padlo dosť veľa konštruktívnych návrhov či už zo strany poľských účastníkov, tak aj zo strany nás zahraničných. Po skončení konferencie sme sa zúčastnili slávnostného obeda na jednej farme, kde nám boli predstavené typické poľské slávnostne jedlá. V rámci obeda sme predniesli aj spätnú väzbu čo sa týka konferencie. Ohlas všetkých účastníkov tohto projektu bol pozitívny. Jednohlasne sme sa zhodli, že v podobnej koncepcii by sa malo pokračovať aj v rámci nasledujúcej projektovej aktivity, ktorú bude zastrešovať partnerská organizácia v Grécku v októbri a taktiež vo februári vo Švédsku. Večer sme zakončili spoločnou klasickou opekačkou špekačiek, ktorú ocenili mladší účastníci podujatia.   Všetci sme sa rozlúčili v úplne úžasnej atmosfére a popriali si, aby sme sa v minimálne takomto počte zišli aj v budúcnosti.

Chcel by som poďakovať Vidieckemu parlamentu mladých na Slovensku za túto užasnú a novú skúsenosť pre Evku a pre mňa.

Správu z tohto druhého stretnutia si môžete stiahnuť kliknutím semMartin Honko

Člen

Maťo je mentorom v oblasti miestnych politík a reprezentuje nás aj v zahraničí na rôznych fórach. Je to náš vtipálek:-)