Spolupráca pre lepšiu budúcnosť: Podpis deklarácie o posilňovaní odolnosti detí a mládeže na Slovensku

Dnes 7. júna 2024, sa v Primaciálnom paláci v Bratislave uskutočnilo významné stretnutie, a náš Vidiecky parlament mladých na Slovensku bol pritom. Toto stretnutie vyvrcholilo podpisom deklarácie o vzájomnej spolupráci a podpore pri cielenom posilňovaní odolnosti detí a mládeže na Slovensku. Táto udalosť predstavuje dôležitý míľnik v úsilí rôznych organizácií a inštitúcií prepojiť svoje iniciatívy a spoločne pracovať na ochrane a posilňovaní duševného zdravia mladých ľudí.

Spoločné úsilie pre zdravie a odolnosť

Deklarácia bola podpísaná za účasti zástupcov viacerých organizácií, ktorí sa zaviazali k spoločnému cieľu – zlepšovať duševné zdravie a odolnosť detí a mládeže. Tento krok je odpoveďou na rastúce výzvy, ktorým čelia mladí ľudia v súčasnej spoločnosti, a predstavuje záväzok k vytváraniu bezpečného a podporujúceho prostredia.

Organizácie, ktoré sa pripojili

Deklaráciu zatiaľ podpísali nasledujúce organizácie:

 • DASATO

 • DOMKA Združenie saleziánskej mládeže

 • D.O. Fenix

 • eRko Hnutie kresťanských spoločenstiev detí

 • IPčko

 • Junior Achievement Slovensko

 • Laura, združenie mladých

 • Liga za duševné zdravie

 • Medzinárodná cena vojvodu z Edinburgu

 • Outward Bound Slovensko

 • Rada Mládeže Slovenska

 • Slovenský skauting o.z.

 • TENENET o.z.

 • Zväz skautov maďarskej národnosti

Vďaka iniciátorom

Za tento významný krok patrí veľká vďaka iniciátorom deklarácie, Patrikovi Paukovi a Bibiane Klimentovej, ktorí svojou angažovanosťou a odhodlaním pomohli zjednotiť rôzne organizácie a podporiť spoločný cieľ. Tešíme sa na nadchádzajúcu spoluprácu a veríme, že spoločnými silami dokážeme dosiahnuť veľké veci.

Podpisom deklarácie sme položili základ pre silnejšiu a zdravšiu budúcnosť našich detí a mládeže. Ďakujeme všetkým zúčastneným za ich odhodlanie a prácu na tomto dôležitom projekte. Spoločne môžeme dosiahnuť viac!


Jakub Dvorský

Predseda

Jakub je hlavou nášho združenia, rád cestuje nielen po Slovensku, ale hlavne po cudzine, kde získava kontakty od skúsených partnerov v zahraničí a spolu vymýšľajú nové témy na spoločné projekty.