TouRural: Pioniersky projekt zameraný na podporu vidieckeho turizmu a vzdelávania

Dňa 24. júna sa v malebnom meste Modra uskutočnilo významné multiplikačné podujatie projektu TouRural, ktoré hostila Stredná ovocinárska a vinárska odborná škola. Projekt TouRural, financovaný z programu Erasmus+, sa zaoberá rozvojom vidieckeho turizmu a zlepšovaním vzdelávacích metód v oblasti ovocinárstva a vinárstva.

Cieľom projektu je poskytnúť odborníkom, učiteľom a študentom zručnosti a vedomosti, ktoré sú potrebné na podporu a rozvoj vidieckeho turizmu v ich regiónoch. Projekt sa zameriava na inovácie v pedagogických prístupoch a metodikách, ako aj na vytváranie nových príležitostí pre mladých ľudí v rurálnych oblastiach.

Podujatie v Modre privítalo viac ako 80 účastníkov, vrátane odborníkov na odborné vzdelávanie a prípravu (VET), študentov, poskytovateľov VET vzdelávania, zástupcov neziskových organizácií zaoberajúcich sa vidieckym turizmom a zástupcov miestnych úradov. Počas podujatia pani Veronika Sokolová, jedna z hlavných predstaviteľov projektu, predstavila kľúčové výstupy projektu TouRural. Súčasťou prezentácie boli aj diskusie o výzvach a príležitostiach, ktoré vidiecky turizmus ponúka, a o tom, ako projekt TouRural prispieva k ich riešeniu.

Vidiecky parlament mladých, ako súčasť tohto multiplikačného podujatia, predstavil svoje aktivity zamerané na podporu mladých ľudí v rurálnych oblastiach. Tieto aktivity sú navrhnuté tak, aby resonovali s cieľmi projektu TouRural a poskytovali mladým ľuďom príležitosti na získanie praxe a skúseností priamo vo svojom životnom prostredí.

Reakcie účastníkov boli okamžite pozitívne, s mnohými vyjadreniami uznania a podpory pre pokračovanie projektu. Toto podujatie nebol len miestom pre zdieľanie vedomostí a skúseností, ale aj platformou pre budovanie sietí a partnerstiev, ktoré pomôžu ďalej rozvíjať vidiecky turizmus na Slovensku.

Pre viac informácií o projekte TouRural navštívte oficiálnu stránku TouRural Erasmus+, kde nájdete podrobnosti o projekte a jeho výsledky.


Jakub Dvorský

Predseda

Jakub je hlavou nášho združenia, rád cestuje nielen po Slovensku, ale hlavne po cudzine, kde získava kontakty od skúsených partnerov v zahraničí a spolu vymýšľajú nové témy na spoločné projekty.